Odprt je JAVNI RAZPIS za oddajo umetniških ateljejev v MGLC Švicariji v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je upravljavec MGLC Švicarije, rezidenčnega in ustvarjalnega centra, ki se nahaja na naslovu Pod turnom 4, Ljubljana. V MGLC Švicariji je na voljo za oddajo enajst (11) delovnih umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti.

Delovni umetniški ateljeji so namenjeni ustvarjalcem, ki aktivno delujejo na področju vizualnih umetnosti. Namen javnega razpisa je ustvarjalcu ali ustvarjalki oddati v brezplačno uporabo atelje za obdobje petih (5) let in z umetniško prakso ustvarjalcev razvijati programsko vizijo MGLC Švicarije.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičene osebe za sodelovanje na razpisu so posamezniki:

1) ki opravljajo dejavnost na področju vizualnih umetnosti in imajo akademski naziv s tega področja oziroma so kot posamezniki vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar, kipar, ilustrator, fotograf, grafik, avtor stripov, videast, intermedijski umetnik;

2) izkazujejo visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju vizualnih umetnosti v zadnjih desetih letih (2012–2021), kar prijavitelj dokazuje na podlagi predloženih referenc v prijavnem obrazcu;

3) imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Ljubljana in svojo dejavnost opravljajo pretežno v Ljubljani;

4) niso lastniki prostorov, v katerih lahko izvajajo svojo dejavnost;

5) v primeru umetnikov, ki že uporabljajo delovne ateljeje v MGLC Švicariji (2017–2022) in se ponovno prijavljajo na razpis, so določeni še naslednji pogoji,

- da izpolnjujejo pogodbene obveznosti do upravitelja;

- da skrbno in odgovorno upravljajo s prostorom;

- da na dan oddaje prijave na razpis nimajo neporavnanih obveznosti, ki se nanašajo na uporabo prostorov v MGLC Švicariji.

Natančnejši pogoji za sodelovanje na razpisu so obrazloženi v razpisni dokumentaciji (besedilo razpisa).

Rok za prijavo

Prijavitelji morajo vloge z dokazili poslati priporočeno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici "JR ATELJE v MGLC Švicariji– NE ODPIRAJ". Na zadnji strani ovojnice morajo obvezno navesti ime, priimek in naslov prijavitelja. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 5. 2022 do 24:00 ure.

Razpisna dokumentacija

- besedilo razpisa (pdf),

- prijavni obrazec (doc),

- vzorec pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo (pdf),

- strateški načrt javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 2021–2025 (pdf).

Želim prejemati novice na e-mail:
ARHIV

Honza Zamojski: Posrednik

10. 3.–28. 5. 2023
MGLC Grad Tivoli

Najnovejša razstava Honze Zamojskega je v bistvu instalacija, ustvarjena za konkreten prostor, ki se odvija ne le v simetriji arhitekture, pač pa pogosto tudi v odnosu do simetrije (ali asimetrije) lista papirja, besede in človeške figure. Pozoren gledalec lahko opazi, da dlje ko si od središča razstave, svetlejše je in več je na ogled. Lahko bi celo rekli, da pripoved eksplodira, ponovno pa jo poskuša sestaviti Posrednik, ki drži propadajoči svet z vso svojo močjo.

Ob razstavi bo na ogled tudi založniško eksperimentiranje založbe NERO z naslovom Se to lahko kje preizkusi?.


Foto: Marian Misiak
 

Marko Šajn: Vzajemni kompromis

10. 3.–16. 4. 2023
MGLC Grad Tivoli

Razstava Vzajemni kompromis predstavlja najnovejšo serijo grafik v tehnikah sitotiska in riso tiska ter kovinski objekt kot posebnost razstave. Grafike Marka Šajna zaznamujejo jasen koncept in perfektna izvedba ter humoren, zabavljaški, piker, hudomušen in igriv likovni izraz z mnogimi referencami v zgodovini umetnosti, klasičnem slikarstvu, popularni grafiki, urbani kulturi, grafitih in street artu.


Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.

Ogled Invaderjevih mozaikov v Gradu Tivoli

Invader je umetnik, posameznik, gibanje, aplikacija, igra in življenjski stil. Je fenomen na področju ulične umetnosti in je postal globalna umetniška zvezda.
Gotovo ste že opazili njegove mozaike v mestu, nekaj pa se jih nahaja tudi v prostorih Gradu Tivoli, ki niso odprti za javnost. Ogledate si jih lahko od torka do nedelje ob 14. uri ali po dogovoru (pišite nam na trgovina@mglc-lj.si).


Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.