Odprt je JAVNI RAZPIS za oddajo umetniških ateljejev v MGLC Švicariji v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je upravljavec MGLC Švicarije, rezidenčnega in ustvarjalnega centra, ki se nahaja na naslovu Pod turnom 4, Ljubljana. V MGLC Švicariji je na voljo za oddajo enajst (11) delovnih umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti.

Delovni umetniški ateljeji so namenjeni ustvarjalcem, ki aktivno delujejo na področju vizualnih umetnosti. Namen javnega razpisa je ustvarjalcu ali ustvarjalki oddati v brezplačno uporabo atelje za obdobje petih (5) let in z umetniško prakso ustvarjalcev razvijati programsko vizijo MGLC Švicarije.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičene osebe za sodelovanje na razpisu so posamezniki:

1) ki opravljajo dejavnost na področju vizualnih umetnosti in imajo akademski naziv s tega področja oziroma so kot posamezniki vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar, kipar, ilustrator, fotograf, grafik, avtor stripov, videast, intermedijski umetnik;

2) izkazujejo visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju vizualnih umetnosti v zadnjih desetih letih (2012–2021), kar prijavitelj dokazuje na podlagi predloženih referenc v prijavnem obrazcu;

3) imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Ljubljana in svojo dejavnost opravljajo pretežno v Ljubljani;

4) niso lastniki prostorov, v katerih lahko izvajajo svojo dejavnost;

5) v primeru umetnikov, ki že uporabljajo delovne ateljeje v MGLC Švicariji (2017–2022) in se ponovno prijavljajo na razpis, so določeni še naslednji pogoji,

- da izpolnjujejo pogodbene obveznosti do upravitelja;

- da skrbno in odgovorno upravljajo s prostorom;

- da na dan oddaje prijave na razpis nimajo neporavnanih obveznosti, ki se nanašajo na uporabo prostorov v MGLC Švicariji.

Natančnejši pogoji za sodelovanje na razpisu so obrazloženi v razpisni dokumentaciji (besedilo razpisa).

Rok za prijavo

Prijavitelji morajo vloge z dokazili poslati priporočeno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici "JR ATELJE v MGLC Švicariji– NE ODPIRAJ". Na zadnji strani ovojnice morajo obvezno navesti ime, priimek in naslov prijavitelja. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 5. 2022 do 24:00 ure.

Razpisna dokumentacija

- besedilo razpisa (pdf),

- prijavni obrazec (doc),

- vzorec pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo (pdf),

- strateški načrt javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 2021–2025 (pdf).

Želim prejemati novice na e-mail:
ARHIV

Ta veseli dan kulture

Sobota, 3. december, MGLC Grad Tivoli in MGLC Švicarija
Vstop prost 

Ob rojstnem dnevu Franceta Prešerna tradicionalno odpiramo svoja vrata s pestrim dogajanjem za vse obiskovalce.
Program:
Vodena ogleda razstav Črtomir Frelih: Grafike in risbe. Štiri desetletja. in Natalija Juhart Brglez: Linije vsakdana (11.00–12.00, MGLC Grad Tivoli)
Odprti ateljeji (12.00–18.00, MGLC Švicarija)
Delavnice z gostujočo umetnico Qëndresë Deda, In from the Margins (12.00, 14.00 in 16.00, MGLC Švicarija)
Sejem Artish (11.00–18.00, MGLC Švicarija)

Vabljeni!


Foto: Katja Goljat. Arhiv MGLC.

Črtomir Frelih: Grafike in risbe. Štiri desetletja.

25. 10. 2022–12. 2. 2023
MGLC Grad Tivoli
Odprtje: torek, 25. oktobra 2022, ob 13. uri.

Približno sto za razstavo izbranih del razpenja umetnikov ustvarjalni lok čez obdobje štiridesetih let. Izbor zajema predvsem iz njegove grafične produkcije, v kateri prevladuje tehnika kolagrafije, dodana pa so tudi dela v akrilu, poslikana keramika in instalacija FoxBox.

Več.


Črtomir Frelih: Zares, 2021, globoki tisk, 48 x 34,5 cm

Natalija Juhart Brglez: Linije vsakdana

25. 10.–4. 12. 2022
MGLC Grad Tivoli
Odprtje: torek, 25. oktobra 2022, ob 13. uri.

Razstava Linije vsakdana predstavlja grafična dela, s katerimi avtorica Natalija Juhart Brglez spreminja prepoznavno in pričakovano podobo in razumevanje zgodovinsko uveljavljenega likovnega motiva mestne vedute. Preprost likovni jezik temelji na črtah, barvnih ploskvah, vnašanju namernih in nenamernih napak ter sproščenem razumevanju zrcalne risbe pri snovanju matrice. Z njim nam razkriva podobo mesta, ki ni zgolj posnetek dejanskega stanja, ampak se pred nami izrisuje kot življenjski prostor mnogih edinstvenih podrobnosti.

Več.


Foto: Gregor Gobec. Arhiv MGLC.