Odprt je JAVNI RAZPIS za oddajo umetniških ateljejev v MGLC Švicariji v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je upravljavec MGLC Švicarije, rezidenčnega in ustvarjalnega centra, ki se nahaja na naslovu Pod turnom 4, Ljubljana. V MGLC Švicariji je na voljo za oddajo enajst (11) delovnih umetniških ateljejev v brezplačno uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti.

Delovni umetniški ateljeji so namenjeni ustvarjalcem, ki aktivno delujejo na področju vizualnih umetnosti. Namen javnega razpisa je ustvarjalcu ali ustvarjalki oddati v brezplačno uporabo atelje za obdobje petih (5) let in z umetniško prakso ustvarjalcev razvijati programsko vizijo MGLC Švicarije.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičene osebe za sodelovanje na razpisu so posamezniki:

1) ki opravljajo dejavnost na področju vizualnih umetnosti in imajo akademski naziv s tega področja oziroma so kot posamezniki vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar, kipar, ilustrator, fotograf, grafik, avtor stripov, videast, intermedijski umetnik;

2) izkazujejo visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju vizualnih umetnosti v zadnjih desetih letih (2012–2021), kar prijavitelj dokazuje na podlagi predloženih referenc v prijavnem obrazcu;

3) imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Ljubljana in svojo dejavnost opravljajo pretežno v Ljubljani;

4) niso lastniki prostorov, v katerih lahko izvajajo svojo dejavnost;

5) v primeru umetnikov, ki že uporabljajo delovne ateljeje v MGLC Švicariji (2017–2022) in se ponovno prijavljajo na razpis, so določeni še naslednji pogoji,

- da izpolnjujejo pogodbene obveznosti do upravitelja;

- da skrbno in odgovorno upravljajo s prostorom;

- da na dan oddaje prijave na razpis nimajo neporavnanih obveznosti, ki se nanašajo na uporabo prostorov v MGLC Švicariji.

Natančnejši pogoji za sodelovanje na razpisu so obrazloženi v razpisni dokumentaciji (besedilo razpisa).

Rok za prijavo

Prijavitelji morajo vloge z dokazili poslati priporočeno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici "JR ATELJE v MGLC Švicariji– NE ODPIRAJ". Na zadnji strani ovojnice morajo obvezno navesti ime, priimek in naslov prijavitelja. Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 5. 2022 do 24:00 ure.

Razpisna dokumentacija

- besedilo razpisa (pdf),

- prijavni obrazec (doc),

- vzorec pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo (pdf),

- strateški načrt javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center 2021–2025 (pdf).

Želim prejemati novice na e-mail:
ARHIV

MGLC na dogodku LJUBLJANA ART WEEKEND

petek – nedelja
27. 5.–29. 5.
MGLC – Grad Tivoli

MGLC sodeluje na dogodku LJUBLJANA ART WEEKEND. Med 27. in 29. majem vas vabimo, da si brezplačno ogledate razstavo Foto/grafika: vloga fotografije v grafiki in grafičnem oblikovanju sedemdesetih let, v nedeljo 29. maja pa vas ob 11. uri vabimo še na brezplačno vodstvo po razstavi.

 

Foto/grafika: Vloga fotografije v grafiki in grafičnem oblikovanju sedemdesetih let

1.4.2022–19.6.2022
MGLC – Grad Tivoli

Projekt Foto/grafika, ki ga sestavljata razstava in monografija, skuša osvetliti pojav fotografske podobe in fotografskega razmišljanja v grafiki in grafičnem oblikovanju. Zanimalo nas bo, katere družbene, tehnične in konceptualne novosti so ga spodbudile in kako se je, glede na različne umetniške smeri in kontekste, fotografsko zaznamovana grafika spreminjala v razmeroma kratkem obdobju dobrih desetih let, torej od poznih šestdesetih do zgodnjih osemdesetih let. 


Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.

MGLC sodeluje v evropskem rezidenčnem programu za umetnike In from the Margins

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) sodeluje v triletnem evropskem rezidenčnem programu za umetnike In from the Margins. Namenjen je umetnikom, ki se identificirajo kot migranti, begunci ali jih zaznamuje izkušnja razseljenosti.

Aprila 2022 je v MGLC potekala prva rezidenca v okviru projekta In From the Margins, in sicer z umetnico Lino Rica, ki se je ukvarjala s tematiko doma.
Trenutno gostimo Majo Živko, ki raziskuje občutke, ki se projicirajo skozi različne življenjske prostore.

V nadaljevanju bodo v MGLC gostovali: junija Azadeh Hashemzadeh, septembra Qëndresë Deda, oktobra Azad Karim in novembra Francisco Tomsich.

Več.


Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.