Stara celina
Skupnostni medgeneracijski program v Švicariji
od junija 2021 do junija 2022

Stara celina je program, ki poteka v sodelovanju z DCA Ljubljana – Dnevnimi centri aktivnosti za starejše. 

Aktualni koronski čas odpira vprašanja, v kakšnem svetu trenutno živimo, kakšno (postkoronsko) prihodnost si predstavljamo in kakšni bodo naši medsebojni odnosi v bodoče. 
Kaj z izgubo samostojnosti in družbene relevantnosti, kako se spopadati z občutki izločenosti in pesimizma, zakaj se občutje solidarnosti in pripadnosti skupnosti danes zdi večjega pomena kot kadar koli prej in zadeva vse nas. Je prava rešitev mentorstvo kot način medgeneracijskega sožitja? Je prišel čas za uveljavitev vrednot, kot so modrost, sočutje, sožitje? Kaj konkretno lahko k temu prispeva umetniški program? 

Besedna zveza »stara celina« nas spomni na kontinent, ki se stara, in s tem povezane predstave o koncu sveta ali svetu brez perspektive. Lahko pa jo razumemo kot nekaj prvobitnega in izvornega, ki napeljuje k boju za ohranjanje vrednot. Umetnost s svojimi vsebinami, jezikom in sporočili se v tem kontekstu zdi primerna skupna podlaga in vezivo za različne generacije, saj krepi medsebojno empatijo, socialno integracijo, samospoštovanje, zaupanje, družbeno angažiranost.

Program Stara celina se navezuje na Švicarijo v parku Tivoli, ki je s svojim zgodovinskim in vsebinskim okvirom odlična podlaga tako za spoznavanje umetnosti in dediščine kot za razvijanje dialoga in razmerja z lokalnim okoljem. K sodelovanju v programu smo povabili izbrane umetnike, ki jim Švicarija pomeni rezidenčno zavetje, to so Ana Sluga, Silvester Plotajs Sicoe in Lea Culetto, ki bodo z udeleženci izvedli niz delavnic, ter strokovnjake, ki bodo sodelovali z nizom javnih predavanj na temo povezave umetnosti z biološkimi in nevrološkimi procesi ter potencialno »terapevtskim« učinkom umetnosti na zdravje, vitalnost, dobro počutje itd. Predavali bodo strokovnjaki s področja medicine, nevroznanosti, biokemije in psihologije: dr. Zvezdan Pirtošek, dr. Andreja Avsec in dr. Robert Zorec.

Program zaokroža snemanje kratkega umetniško-dokumentarnega filma v sodelovanju z OSM films.
Umetnost ima moč in sposobnost, da deluje za ljudi in z ljudmi.
Smo pripravljeni na »umetnost na recept«?

Program

DELAVNICE
Delavnice so odprte za udeležence iz DCA Ljubljana in so brezplačne. Udeleženci se prijavijo na vsak delavniški sklop posebej. Vsake delavnice se lahko udeleži največ sedem oseb, obvezne so prijave do zapolnitve mest na lili.sturm@mglc-lj.si. 

Program obsega tri 8-urne delavnice, ki potekajo ob torkih v ateljejih umetnikov in Spominskem ateljeju Stojana Batiča, vodijo jih umetniki Ana Sluga, Silvester Plotajs Sicoe in Lea Culetto. 

SPOMIN
april, maj: torek, 5. 4., 19. 4. in 3. 5., 15.00–18.00 
vodi mag. Ana Sluga, akademska slikarka

Vsebinsko izhajamo iz lastnega spomina, kar je lahko dogodek, asociacija, občutek, vonj, ki se je zgodil v preteklosti, na delavnici pa ga bomo interpretirali in poizkušali vzpostaviti navezavo na prostor in zgodovino Švicarije. Pri delu bomo uporabili različne tehnike od pisanja, risbe, slike do ročnih del. Končni izdelek v obliki slike, risbe ali teksta bo nekakšen skupek lastne ali kolektivne izkušnje, navezujoč se na prostor ustvarjanja. Delavnica bo potekala v prostorih Švicarije in njene bližnje okolice. Udeleženci bodo na začetku prejeli gradivo o Švicariji; s seboj lahko prinesejo tudi kakršenkoli predmet, ki jim bo v navdih.

Ana Sluga (1981) je študij slikarstva na ALUO zaključila leta 2004, magisterij slikarstva pa na Akademiji v Talinu in ALUO v Ljubljani leta 2009. Leta 2015 ji je Univerza v Ljubljani podelila priznanje pomembnih umetniških del. Od leta 2007 ima status samostojne kulturne delavke in sodeluje na samostojnih in selekcioniranih razstavah, tako v domačem kot tujem kulturnem prostoru. Vsa ta leta deluje tudi kot univerzitetna pedagoginja. www.anasluga.si

PRIPOVEDOVALCI ZGODB
marec, april: torek, 1. 3., 15. 3., 29. 3. in 12. 4., 10.00–12.00
vodi mag. Silvester Plotajs Sicoe, akademski slikar in grafik

Drugi delavniški sklop obsega predavanja, pogovore in izdelovanje kolažev.
Prvo srečanje poteka v umetnikovem ateljeju, kjer umetnik predstavi svojo ustvarjalno prakso in koncept moderne slike. V drugem srečanju se vpeljemo v sodobno slikarstvo, modernizem, postmodernizem in soočimo z vprašanjem, kako slika nastane. Osredotočimo se na dva velikana slovenske umetnosti, Marija Preglja in Gabrijela Stupico, ter na slikarske postopke kolaža, vnašanja snovi v sliko, lažnega kolaža, odnosa do barve, intimizma ... Na tretjem in četrtem srečanju ustvarjamo svoj lastni barvni kolaž. 
Silvester Plotajs Sicoe (1965) je diplomiral pri profesorju Emeriku Bernardu iz slikarstva na ALUO v Ljubljani leta 1988 ter tam nadaljeval podiplomski študij iz slikarstva pri profesorju Gustavu Gnamušu in iz grafike pri profesorju Lojzetu Logarju. Je dobitnik številnih nagrad in priznanj; leta 2013 priznanja Riharda Jakopiča. Kot svobodni umetnik živi in dela v Ljubljani. 
https://www.plotajs.com/

KAJ NOSIM V ROKAH
april, maj: torek, 26. 4., 10. 5., 24. 5. in 7. 6., 10.00–12.00
vodi Lea Culetto, akademska slikarka

Umetnica povezuje ročne spretnosti in umetnost ter s svojimi deli opozarja na intimna vprašanja žensk in ženskega telesa. Kako in na kakšen način lahko združujemo stare ročne spretnosti, kot sta pletenje in vezenje, s sodobno umetnostjo? Na tretji in hkrati zadnji delavnici bomo raziskovali različne tehnike, ročne spretnosti, pri katerih s ponavljanjem gibov na neki način tudi meditiramo.
Lea Culetto (1995) je zaključila študij slikarstva na ALUO Ljubljana. Opredeljuje se kot feministična umetnica, v svojih delih pa največkrat izhaja iz osebne izkušnje. Z vezeninami, asemblažem in mešanimi mediji ustvarja objekte in instalacije, ki z zornega kota mode, pogleda in telesa izzivajo predstave o “ženskosti” ter feminizmu. Pogosto sodeluje s festivalom Rdeče zore ter razstavlja doma in v tujini. https://leaculetto.com/

Zaključno srečanje delavnic bo na Poletno muzejsko noč, 18. junija 2022.

*

PREDAVANJA: Umetnost, možgani, telo
So odprta za udeležence programa in širšo javnost.

Ustvarjalnost pripomore k ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja, z njo lahko izrazimo svoja občutja, čustva in domišljijo. Kaj nas prepriča, da je nekaj lepo, primerno za nas, nas vizualno privlači ali odbija? Vse več dokazov in teorij kaže na jasen vpliv likovne umetnosti na človeško telo, možgane in podzavest. O tem bodo v spomladanskem sklopu javnih predavanj v Švicariji spregovorili predavatelji:

sreda, 23. 3., 18.00: dr. Robert Zorec
sreda, 13. 4., 18.00: izredni prof. dr. Andreja Avsec
maj, 18.00: redni prof. dr. Zvezdan Pirtošek


Dr. Robert Zorec je biolog, doktor medicinskih znanosti, član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Academia Europaea (London) in Norveške akademije za znanost in književnost (Oslo). Je redni profesor na Inštitutu za patološko fiziologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (MF UL) in vodja raziskovalnega programa »Celična fiziologija«, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in poteka na UL, MF in v Celici, biomedicinskem centru v Tehnološkem parku v Ljubljani. Uspehi raziskovalne skupine, ki jo vodi, so mednarodno prepoznavni na področju nevrobiologije in razvoja naprednih celičnih zdravil za zdravljenje raka. 

Izr. prof. dr. Andreja Avsec je predavateljica na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno je aktivna predvsem na področju osebnosti in pozitivne psihologije. V svojem predavanju bo predstavila znanstvene ugotovitve o povezanosti ustvarjalnega vedenja z doživljanjem sreče in subjektivnega blagostanja.

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek je nevrolog in predstojnik Katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki raziskuje predvsem na področju nevrodegenerativnih bolezni in kognitivne nevroznanosti. Je tudi član SINAPSE – Slovenskega društva za nevroznanost in uveljavljen predavatelj ter publicist. Za svoje delovanje je leta 2018 prejel državno odlikovanje red za zasluge. 

*
FILM: Stara celina
Ob programu v sodelovanju s OSM films snemamo tudi kratek umetniško-dokumentarni film, dokument akcije, ki bo javno predstavljen po zaključku programa poleti 2022.
OSM films je kreativni duo, ki ga sestavljata ustvarjalca mlajše generacije, Tina Lager in Blaž Miklič. Njuna produkcija obsega OSM (awesome!) dokumentarne, umetniške, doživljajske in promocijske videofilme.

*
Stara celina je program, ki poteka v sodelovanju z DCA Ljubljana – Dnevnimi centri aktivnosti za starejše. 
DELAVNICE: Delavnice so odprte za udeležence iz DCA Ljubljana in so brezplačne. Udeleženci se prijavijo na vsak delavniški sklop posebej. Vsake delavnice se lahko udeleži največ sedem oseb, obvezne so prijave do zapolnitve mest na lili.sturm@mglc-lj.si. 
PREDAVANJA: So odprta za udeležence programa in širšo javnost. 
FOTO- IN VIDEOSNEMANJE: Udeleženci programa soglašajo z aktivnim sodelovanjem pri pripravi filma, snemanju in fotografiranju ter objavi posnetkov.  

Dodatne informacije: 
Lili Šturm, muzejska svetovalka v MGLC, vodja programa
01 2413 818, lili.sturm@mglc-lj.si, www.mglc-lj.si

Želim prejemati novice na e-mail:
ARHIV

Honza Zamojski: Posrednik

10. 3.–28. 5. 2023
MGLC Grad Tivoli

Najnovejša razstava Honze Zamojskega je v bistvu instalacija, ustvarjena za konkreten prostor, ki se odvija ne le v simetriji arhitekture, pač pa pogosto tudi v odnosu do simetrije (ali asimetrije) lista papirja, besede in človeške figure. Pozoren gledalec lahko opazi, da dlje ko si od središča razstave, svetlejše je in več je na ogled. Lahko bi celo rekli, da pripoved eksplodira, ponovno pa jo poskuša sestaviti Posrednik, ki drži propadajoči svet z vso svojo močjo.

Ob razstavi bo na ogled tudi založniško eksperimentiranje založbe NERO z naslovom Se to lahko kje preizkusi?.


Foto: Marian Misiak
 

Marko Šajn: Vzajemni kompromis

10. 3.–16. 4. 2023
MGLC Grad Tivoli

Razstava Vzajemni kompromis predstavlja najnovejšo serijo grafik v tehnikah sitotiska in riso tiska ter kovinski objekt kot posebnost razstave. Grafike Marka Šajna zaznamujejo jasen koncept in perfektna izvedba ter humoren, zabavljaški, piker, hudomušen in igriv likovni izraz z mnogimi referencami v zgodovini umetnosti, klasičnem slikarstvu, popularni grafiki, urbani kulturi, grafitih in street artu.


Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.

Ogled Invaderjevih mozaikov v Gradu Tivoli

Invader je umetnik, posameznik, gibanje, aplikacija, igra in življenjski stil. Je fenomen na področju ulične umetnosti in je postal globalna umetniška zvezda.
Gotovo ste že opazili njegove mozaike v mestu, nekaj pa se jih nahaja tudi v prostorih Gradu Tivoli, ki niso odprti za javnost. Ogledate si jih lahko od torka do nedelje ob 14. uri ali po dogovoru (pišite nam na trgovina@mglc-lj.si).


Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.