tretji_pogled.jpg

UREDNICA Breda Škrjanec

AVTORJA BESEDIL Breda Škrjanec, Božidar Zrinski

ŠTEVILO STRANI 167

JEZIKA slovenski, angleški

OPIS Katalog razstave Tretji pogled, Raznolikost grafike s skoraj 100 razstavljenimi deli in 25 umetnicami in umetniki predstavlja raznolikost sodobne slovenske grafične produkcije, obravnava vlogo grafike v kontekstu sodobne umetnosti in povezuje tradicionalno grafiko in druge reproduktibilne umetnostne medije. Razstava poudarja izhodišča in smotre sodobne grafične in druge reproduktibilne umetnosti, ki je odvisna od razvoja in dostopnosti tehnologij tiska in komunikacij. Dela zaznamujejo trije različni pristopi. Prvega predstavljajo umetniki, ki se ukvarjajo s tradicionalno grafiko, ki jo razumejo kot samostojen in enakopraven likovni izraz s specifičnimi formalnimi značilnostmi in bogatimi izraznimi možnostmi.
Za drugo skupino ustvarjalcev je značilen bolj konceptualen pristop. Grafični list in razmnoževanje razumejo kot celoto, ki tvori zgodbo. Poudarek teh del je na reproduktibilnosti, ponavljanju in s tem intenziviranju same zgodbe.
Zadnjo skupino sestavljajo avtorji, ki se ukvarjajo z izdajami avtorskih publikacij, predvsem s knjigo umetnika in avtorskimi časopisi. Kustosa razstave sta bila Breda Škrjanec in Božidar Zrinski.

ISBN 978-961-6229-24-1

Božidar Zrinski, Breda Škrjanec Tretji pogled, Raznolikost grafike danes

Leto:
2008

Cena:
15,00 €

vKosarico