85282a33bb2b7ec2929cd6d16ca358a9.jpg
Viktor Bernik t. Dash

Tehnika:
barvni sitotisk

Mere:
65 x 76 cm

Naklada:
1-30

Leto:
2005

Cena:
182,87 €

vKosarico