zelenko.jpg

UREDNIKA Majda Jerman, Karel Zelenko

AVTOR BESEDIL Zoran Kržišnik

ŠTEVILO STRANI 61

JEZIKA slovenski, angleški

OPIS Katalog razstave 100 grafičnih del, nastalih v letih 1955 in 1995, prinaša predgovor Zorana Kržišnika in misli avtorjev Janeza Doklera, Stéphana Reya, Clausa Katschinskega, Vladimirja Malekovića in drugih o Zelenkovi ustvarjalnosti, sledijo reprodukcije jedkanic in obsežni bio- in bibliografski podatki. Kustos razstave je bil Zoran Kržišnik.

Zoran Kržišnik Karel Zelenko, Sto grafičnih listov 1955/1995

Leto:
1998

Razprodano