kosec.jpg

UREDNICA Breda Škrjanec

AVTORJI BESEDIL Laura Safred, Nikolai Jeffs, Lilijana Stepančič, Božidar Zrinski

ŠTEVILO STRANI 180

JEZIKA slovenski, angleški

OPIS Katalog razstave Odprtje Državičinih arhivov 1992–2007 ob petnajstletnici virtualne državne tvorbe, Državice Ptičjestrašilne. Milena Kosec je 14. maja 1992 ustanovila fantomsko tvorbo Državico Ptičjestrašilno in ta je bila do formalne razpustitve leta 2000 umetniška paralela države Slovenije. Duhovito, ironično in samoironično je poosebljala značilnosti umetnosti v Sloveniji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Razstava kaže ostanke in dokumente delovanja Državice Ptičjestrašilne in Državičino zbirko umetnin sočasnih slovenskih umetnic in umetnikov. Zbirko sestavljajo dobitki z razstav, ki so jih umetnice in umetniki podarjali obiskovalcem. Katalogu, ki prinaša bogato slikovno gradivo in tehtne teoretske prispevke, je priložen videodokumentarni film. Kustosinja razstave je bila Breda Škrjanec.

ISBN 978-961-6229-18-0

Laura Safred, Nikolai Jeffs, Lilijana Stepančič, Božidar Zrinski Državica Ptičjestrašilna Milene Kosec: 1992–2007

Leto:
2007

Cena:
15,90 €

vKosarico